REGULAMIN PROMOCJI „Promocja Buy&Get Pędzelek do Glazur ”

  

§ 1

Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki uczestnictwa w promocji typu Buy&Get w sklepach (zwana też dalej „SKLEPY”), prowadzonej pod nazwą „Promocja Buy&Get Pędzelek do Glazur” (zwaną dalej „Promocją”).

2. Organizatorem Promocji jest McCormick Polska S.A. w siedzibą w Stefanowie, ul. Malinowa 18/20, 05-552 Wólka Kosowska, NIP: 5220102308 „Organizator”.

3. Promocja jest prowadzona na terenie SKLEPÓW do których trafi konfekcjonowany ekspozytor promocyjny KAM PREPACK 15SKU GLAZURY_GRILL_24, indeks 901738309 (zwany dalej „STAND”) z produktami promocyjnymi oraz gratisem dla konsumenta.

4. Promocja przeznaczona jest dla klientów SKLEPÓW, przy czym przez określenie „Klient SKLEPÓW” rozumie się podmiot/osobę uprawniony do dokonywania zakupów na terenie SKLEPÓW.

5. Promocja rozpoczyna się w dniu 02 kwietnia 2024r. i obowiązuje do wyczerpania zapasów gratisów opisanych w dalszej części niniejszego regulaminu, ale nie później niż do 31 sierpnia 2024 r. Sprzedaż towarów objętych Promocją odbywać się będzie w dniu od 02 kwietnia 2024r. w SKLEPACH („Okres Promocji”).

6. Promocja obejmuje produkty: Glazura miodowo-musztardowa 20g, Glazura BBQ 20g, Glazura orientalna 20g. Zakup Produktów Promocyjnych w innym terminie, niż określony w pkt 7 powyżej oraz w innych punktach sprzedaży niż wymienione w pkt 3, nie upoważnia do uczestnictwa w Promocji.

 

§ 2

Zasady Promocji

 

Za zakup dwóch Produktów Promocyjnych w Okresie Promocji w SKLEPIE jednorazowo (to jest potwierdzonego jednym dowodem zakupu). Uczestnik otrzyma gratis w postaci jednego Pędzelka do Glazur („Pędzelek”) do wykorzystania we własnej działalności. Pędzelek będzie do odebrania przy kasie albo na standzie.

 

1. Zakup Produktów Promocyjnych za ilość stanowiącą wielokrotność dwóch produktów na jednym dowodzie zakupu uprawnia do odbioru maksymalnie dwóch Pędzelków.

2. Na jednym Standzie będzie znajdować 18 szt. Pędzelków.

3. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem.

 

§ 3

Gratis

 

1. Liczba Pędzelków przeznaczonych dla Uczestników wynosi: 36 000 sztuk (18 sztuki na jednym standzie promocyjnym).

2. Promocja zostanie zakończona z chwilą wyczerpania ilości Pędzelków, ale nie później niż w dniu 31 sierpnia 2024 roku.

 

§ 4

Odbiór Pędzelków

 

1. Pędzelki będą dostępne na Standzie z Produktami Promocyjnymi do wyczerpania ich zapasów, ale nie później niż do dnia 31 sierpnia 2024 roku.  

 

§ 5

Postanowienia końcowe

 

1. Pędzelki nie podlegają zamianie na gotówkę. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.kamis.pl oraz w siedzibie Organizatora.

2. Wszelkie reklamacje związane z Promocją można zgłaszać na adres Organizatora w terminie do 2 (dwóch) tygodni od dnia zakończenia Promocji.