Polityka prywatnosci Polityka prywatnosci

Polityka prywatnosci

Niniejszy serwis internetowy należy do firmy McCormick & Company, Inc i jest obsługiwany przez McCormick Polska S.A. (podmioty razem określane jako ""McCormick""). Firma McCormick Polska S.A. zdaje sobie sprawę, że osoby odwiedzające serwis chcą chronić swą prywatność. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich informacji zebranych lub przesłanych pod adres www.kamis.pl  (""Serwis"") oraz została ona stworzona w celu informowania, które osobiste informacje (w tym dane osobowe) są zbierane przez Serwis, a następnie jak są one zarządzane i wykorzystywane przez McCormick. ""Osobiste informacje"" definiujemy jako informacje, które osobiście dotyczą danej osoby, np. imię i nazwisko, adres e-mail itd.

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od daty podanej powyżej. McCormick zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. W przypadku wprowadzenia znaczących zmian do polityki prywatności, McCormick podejmie działania mające na celu powiadomienie użytkowników o tym fakcie, tzn. zamieści ogłoszenie w Serwisie oraz umieści w nim zmienioną politykę prywatności. Zachęcamy użytkowników do systematycznego zapoznawania się z naszą polityką prywatności.

Informacje zbierane przez naszą firmę. Użytkownicy nie muszą podawać osobistych informacji w celu uzyskania dostępu do Serwisu. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Jednak McCormick zapewnia możliwość uatrakcyjnienia dostępu do Serwisu poprzez podanie nam swych osobistych informacji wykorzystywanych w określonych funkcjach obejmujących rejestrację w celu otrzymywania biuletynów dotyczących produktów, przepisów oraz interesujących ofert specjalnych, wzięcia udziału w konkursach, przesyłania zapytań lub komentarzy. Podanie danych osobowych jest również konieczne do skorzystania ze świadczonych drogą elektroniczną przez McCormick za pośrednictwem serwisu usług. W celu skorzystania ze wszystkich funkcji Serwisu Użytkownik musi podać następujące dane osobowe: wiek, płeć, adres e-mail, imię, nazwisko, adres, telefon, zdjęcie.

W przypadku świadczenia usług drogą elektroniczną, możliwe jest też przez nas, za zgodą Użytkownika, przetwarzanie danych osobowych dot. poziomu umiejętności dotyczących gotowania, zainteresowań związane z żywnością oraz innych.

Sposób wykorzystania osobistych informacji (cel zbierania danych) Informacje przesłane do Serwisu możemy wykorzystać w celu przesyłania okresowych wiadomości e-mail z nowymi informacjami na temat naszej firmy, biuletynów lub przepisów lub powiadamiania użytkowników o ofertach specjalnych i promocjach lub w innych celach określonych w chwili dobrowolnego przekazania nam jakichkolwiek osobistych informacji. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości poprzez kliknięcie odpowiedniego łącza zamieszczonego w otrzymanej wiadomości e-mail.

Jeśli użytkownik zarejestruje się w Serwisie w celu wypróbowania produktów lub wzięcia udziału w ankietach lub konkursach dostępnych na naszej stronie internetowej, informacje osobiste zostaną wykorzystane do przesłania danych na temat produktów, ankiet lub konkursów.

Jeśli użytkownik udostępni swój adres e-mail, nasza firma może wykorzystać tę informację do przesłania ofert specjalnych lub promocji. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać ofert specjalnych lub informacji o promocjach w wiadomościach e-mail, nie powinien podawać nam adresu e-mail.

Pliki dziennika. Podobnie, jak większość serwisów internetowych, zbieramy niektóre informacje automatycznie i zapisujemy je w plikach dziennika. Obejmują one informacje na temat adresów IP, typu przeglądarki (np. Internet Explorer lub Firefox), usługodawcy internetowego (ISP), strony odsyłające/wyjściowe, używany system operacyjny (np. Windows XP lub Mac OS), datownik dotyczący odwiedzin serwisu oraz historia kliknięć.

Korzystamy z tych informacji, które nie identyfikują poszczególnych użytkowników do analizy łącznych trendów, administrowania Serwisem, śledzenia ruchu użytkowników po Serwisie, oraz gromadzenia ogólnych danych demograficznych na temat naszej bazy użytkowników.

Ujawnienie osobistych informacji Przekazywane osobiste informacje (w tym dane osobowe) są dostępne dla McCormick, naszych podmiotów stowarzyszonych, oraz zaufanych usługodawców zewnętrznych i kontrahentów do celów określonych w powyższej sekcji ""Sposób wykorzystania osobistych informacji"". W przypadku zbierania osobistych informacji do celów promocji (np. adres, adres e-mail i nr telefonu), zostaną one wykorzystane tylko do celów związanych z przeprowadzeniem danej promocji. Nasza firma nigdy nie udostępnia osobistych informacji bez zgody użytkownika. Jednak podobnie do innych firm możemy przekazywać łączne informacje na temat osób korzystających z Serwisu (np. liczba mężczyzn i kobiet) partnerom biznesowych lub innym osobom trzecim. Także w przypadku przeniesienia (lub sprzedaży) własności dużej części lub wszystkich udziałów i/lub aktywów McCormick na inny podmiot, McCormick może przekazać osobiste informacje użytkowników temu podmiotowi.

Transfer osobistych informacji do USA Nasza firma przechowuje wszystkie dane, łącznie z osobistymi informacjami użytkowników, na serwerach znajdujących się na terytorium USA. Zapewniamy wszystkich użytkowników, że ich osobiste informacje są przez cały czas bezpieczne i poufne.

Zgodność z przepisami prawa W danych okolicznościach możliwe jest, że nastąpi konieczność ujawnienia osobistych informacji na podstawie decyzji sądu lub innych wymogów prawnych. McCormick będzie postępować zgodnie z każdą decyzją sądu lub innym procesem prawnym, dostarczając w związku z tym wszystkie wymagane osobiste informacje. Możemy także udostępniać osobiste informacje w przypadkach, gdy uważamy w dobrej wierze, że udostępnienie informacji umożliwi ochronę praw, własności oraz zapewnienie bezpieczeństwa McCormick, użytkowników, pracowników i innych podmiotów. Przypadki te mogą przykładowo obejmować wymianę informacji z organizacjami zajmującymi się ochroną przed oszustwem i/lub ograniczeniem ryzyka kredytowego.

Dostęp do osobistych informacji Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu do swych osobistych informacji oraz wymagania ich korekty, aktualizacji, zablokowania, skasowania lub zniszczenia niepełnych i/lub błędnych danych. Użytkownik, których chciałby przejrzeć, skorygować lub zaktualizować dowolne osobiste informacje posiadane przez naszą firmę lub prosić o usunięcie osobistych informacji z bazy danych, musi skontaktować się pod adresem: serwis-konsumenta@kamis.pl. W takim przypadku McCormick podejmie wszelkie uzasadnione działania mające na celu usunięcie osobistych informacji z bazy danych w odpowiednim czasie. Należy jednak pamiętać, że firma McCormick może zachować pewne szczątkowe informacje o użytkownikach w backupie lub archiwalnych plikach bazy danych (np. informacje na temat skasowania danych) w celu zapewnienia możliwości przesyłania użytkownikom informacji związanych z usługami (np. materiały związane z rejestracją użytkownika), które nie są materiałami promocyjnymi.

Zachowanie osobistych informacji Nasza firma przechowuje osobiste informacje użytkowników przez wymagany czas, biorąc pod uwagę cel ich uzyskania zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Bezpieczeństwo: Niniejszy Serwis wykorzystuje odpowiednie środki bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie utracie, nieodpowiedniemu wykorzystaniu, nieupoważnionemu dostępowi, ujawnieniu, zmianie lub zniszczeniu osobistych informacji. Tylko autoryzowany personel McCormick ma dostęp do osobistych informacji użytkowników i wymaga się od niego, aby traktował te informacje jako poufne. Wprowadzone środki bezpieczeństwa są okresowo poddawane przeglądowi w celu sprawdzenia ich zgodności z wymogami prawnymi i technicznymi.

Uwaga do rodziców: Nasza firma nie zbiera celowo osobistych informacji od dzieci poniżej 18 roku życia. Osoby takie nie powinny celowo podawać osobistych informacji w Serwisie. Rodzice mogą zawsze poprosić o przegląd osobistych informacji, które mogą zostać przypadkowo uzyskane od ich dzieci. Rodzice mogą zażądać usunięcia informacji na temat dzieci z bazy danych oraz odmówić dalszego zbierania lub wykorzystania informacji podanych przez dzieci.

Łącza do innych stron Niniejszy Serwis może zawierać łącza do innych stron nienależących do firmy McCormick lub niekontrolowanych przez tę firmę. Należy pamiętać, że nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności stosowane na tych stronach internetowych, łącznie z tymi, które umożliwiają użytkownikom ubieganie się o pracę w naszej firmie, nadzorują konkursy, zakłady pieniężne lub inne promocje organizowane w naszym imieniu. Łącza do serwisów stron trzecich są umieszczane w naszym Serwisie w celu zapewnienia wygodnego dostępu dla użytkowników. Łącza te nie lansują innych serwisów internetowych, a także nie odwołują się do nich. Połączone serwisy posiadają oddzielne i niezależne polityki prywatności, ogłoszenia oraz warunki korzystania, z którymi należy dokładnie się zapoznać. Nasza firma nie ma żadnej kontroli nad tymi serwisami i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób, w jaki organizacje obsługujące te serwisy mogą zbierać, wykorzystywać, ujawniać, zabezpieczać lub ogólnie obsługiwać uzyskane osobiste informacje.

Kontakt z naszą firmą: Wszelkie pytania na temat niniejszej polityki prywatności lub Serwisu internetowego naszej firmy należy kierować pod poniższy adres:

McCormick Polska S.A.
Stefanowo, ul. Malinowa 18/20 
05-552 Wólka Kosowska

tel.: (022) 717 19 00
fax: (022) 717 19 03

lub pod adres e-mail: serwis-konsumenta@kamis.pl